eu

Projekt: "Wprowadzenie innowacyjnej usługi zautomatyzowanego projektowania zabudowy kuchennej w oparciu o wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych" Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących technologii zautomatyzowanego projektowania zabudowy kuchennej. Wdrożenie technologii pozwoli na realizację głównego celu projektu, którym jest wzrost konkurencyjności wnioskodawcy na rynku krajowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi elektronicznej w zakresie opracowywania spersonalizowanego projektu zabudowy kuchennej w formie kompletnej dokumentacji wdrożeniowej dostosowanej do zautomatyzowanych systemów wytwarzania. Wartość projektu: 1 989 002,25 zł, dofinansowanie: 1 079 452,50 zł.

 

 

Projekt pt.: Marka produktowa Solidne Meble sposobem na zwiększenie eksportu spółki SIKORSKI SUPREME FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nr projektu: POIR.03.03.03-14-0130/18
Projekt współfinansowany ze środków:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie POIR.03.03.00 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 367 300.00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 367 300.00 PLN
Współfinansowanie UE: 275 475.00 PLN

Celem projektu jest zdobycie nowych kontrahentów na rynkach międzynarodowych dla marki produktowej Solidne Meble będącej własnością Beneficjenta

SSF © 2018